اس ام اس های تاثیر گذار

اس ام اس های تاثیر گذار

rt اس ام اس های تاثیر گذار

آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند . . .
::
::

ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید ، پرواز …
ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب . . .
::
::

بیشعورها مدعی اند که
عاشق خدا و دشمن شیطان اند
در حالی که از رفتارشان انکار اولی
و ارادت به دومی آشکار است . . .
(بیشعوری-خاویر کرمنت)

::
::

نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند
(رابرت فراست)

/ 0 نظر / 8 بازدید